Op 9 juni 2022 werd de landelijke Dag van de Wijkteams voor de tweede keer georganiseerd. Op die dag zet Associatie Wijkteams alle wijkteamprofessionals van Nederland in het zonnetje met een divers online aanbod van lezingen en activiteiten. We kijken terug op een inspirerende dag met ruim 400 deelnemers. Bedankt voor je deelname!

Tijdens het ledenberaad Associatie Wijkteams van november 2021, spraken de leden van af dat er gebouwd zou gaan worden aan een kwaliteitsstatuut voor wijkteams.

In het bulletin ‘kwaliteit moet je doen’ informeren we je over de voortgang van dat proces.

Zie ook: Associatie Wijkteams in gesprek met de adviesraad ‘over kwaliteit van wijkteams’.

Op 30 maart 2022 presenteerden Zwaan Advies en het NJi, in opdracht van de Associatie Wijkteams, een onderzoek naar de toegevoegde waarde en effectiviteit van wijkteams. Ellen van der Vlist, directeur van De Kleine Schans, heeft een prachtige video gemaakt waarin zij de uitkomsten van het onderzoek samenvat. Bekijk de video hieronder:

Lees het volledige onderzoek hier.

In reactie op de door het Rijk aangekondigde hervormingen in de jeugdzorg schreef de Associatie een brief.

‘Wij pleiten voor vasthoudend en vastbesloten doorgaan met de transformatie. Dit betekent samen bezig blijven met het realiseren van een inclusieve samenleving, waar inwoners naar wens en vermogen kunnen deelnemen, waar hulp of ondersteuning zoveel mogelijk in en samen met het netwerk nabij en op maat wordt vormgegeven. En waar we samen de oorzaken van kansenongelijkheid weg nemen. Dat gebeurt primair door het vormen van een stevige ‘social holding’: het realiseren van een leefwereld waarin inwoners, gezinnen, jeugdigen en kinderen kunnen floreren. Volgens ons is dat de beste vorm van preventie van jeugdzorg die er is.’

Hier de gehele brief:

https://associatiewijkteams.nl/new/wp-content/uploads/2022/05/Een-inclusieve-samenleving-vraagt-vasthoudend-transformeren.pdf

De menselijke maat in de jeugdzorg, hoe pak jij dat aan? Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) organiseert hierover het evenement ‘Verschil maken met de menselijke maat’, vanuit de constatering dat de menselijke maat helpt met beweging brengen als het complex is.

“Hoe kan jij de menselijke maat in je werk brengen? En hoe pak je meer ruimte om creatieve oplossingen te bedenken als dat nodig is voor een kind? We nodigen je uit dit samen te onderzoeken op donderdag 19 mei.

Dit doen we samen met bevlogen sprekers, wetenschappers en wethouders. En omdat we denken dat het prikkelen van al je zintuigen daarbij helpt, zullen we ook op een creatieve en theatrale manier aandacht besteden aan dit thema. Hoe? Dat is nog een verrassing…”

Voor wie?
Beleidsambtenaren, wethouders, bestuurders en professionals die zich willen inzetten en verdiepen om de menselijke maat in de jeugdzorg te brengen.

Waar en wanneer?
Op donderdagmiddag 19 mei tussen 12:30 en 17:30 uur in het Singer Laren (museum, theater, sculpture garden).

Ben je erbij?
Aanmelden kan via https://www.verschilmakenmetdemenselijkemaat.nl/aanmelden/.

Negentien organisaties van jeugdhulpaanbieders, cliëntenorganisaties en jeugdprofessionals hebben een eigen hervormingsagenda jeugd opgesteld en op 11 april aan VWS en de VNG gestuurd. De Agenda nodigt uit tot actie, óók nu VWS en VNG onderling wat te verhapstukken hebben. De Associatie Wijkteams is (blij) verrast door dit initiatief dankt de opstellers daarvoor. We hopen dan ook dat VWS en de VNG dit niet als ‘passeren’ maar als ‘uitreiken’ willen opvatten. Juist als het ingewikkeld wordt, houden we de handen vast. We lezen veel wat ons bindt. Meer dan ooit is de transformatie van het jeugddomein een proces van samen op weg en dat is verheugend te noemen.  In bijgaand schrijven reflecteren wij op de inhoud van de ‘Agenda’, in de vorm van bemoediging, vragen en enige kritische observaties, met als bedoeling het debat een (flinke) stap voorwaarts te brengen.

De gehele reactie is te lezen via deze link.

Zie ook:
Jeugdzorg Nederland › Cliënten, professionals en aanbieders werken verder aan betere jeugdhulp