Reactie AW: deelrapporten inspectieronde IGJ

Eind 2022 kondigde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan in 15 gemeenten een inspectieronde langs lokale wijkteams te doen. Dat vormde de aanleiding voor de Associatie Wijkteams om, samen met het Nederlands Jeugdinstituut, voor te stellen een gezamenlijk leer- en ontwikkeltraject aan te gaan. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het Nederlands Jeugdinstituut en de Associatie Wijkteams hebben in een viertal bijeenkomsten de verschillen en overeenkomsten in onze visie op de opdracht van wijkteams en de rol van toezicht daarbij verkend.

Inmiddels publiceerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de eerste deelrapporten van de bezoeken aan de 15 gemeenten. Over CJG Capelle aan den IJssel, lid van de Associatie, komen zij daarin tot de conclusie:

“De inspectie is positief over de deskundige professionals die bij het CJG werken. De professionals zijn gericht op wat goed gaat in een gezin en op het stimuleren van de eigen regie. Zij sluiten goed aan bij de behoefte aan ondersteuning van het gezin. De inspectie heeft vertrouwen in de stappen die het CJG zet om er voor te zorgen dat bij de intake de veiligheid in een gezin altijd onderwerp van gesprek is.”

In de komende weken volgen de overige deelrapporten. Met veel plezier en belangstelling wacht de Associatie Wijkteams de uitkomsten van de inspectieronde af. Op basis van de deelrapporten en het eindrapport dat in de zomer wordt verwacht, onderzoeken we welke aandachtspunten we kunnen meenemen in onze eigen ontwikkelingen, om de associatieleden in het vervolg hierop nadrukkelijk te kunnen ondersteunen.

De Associatie Wijkteams vindt gezamenlijke leer- en ontwikkeltrajecten in netwerksturing een cruciale verbetering in het sociaal domein. We doen dat graag met respect voor en vanuit alle perspectieven. We blijven de deelrapporten en het eindrapport van de inspectie volgen, en investeren intern en extern verder in het ontwikkelen van de wijkteams.

Reactie AW: Wijziging kostendelersnorm

In een reactie op de wijziging van de kostendelersnorm bedankt de Associatie Wijkteams minister Schouten voor haar inzet met betrekking tot het realiseren van meer mogelijkheden voor ondersteuning van personen die onder de Participatiewet vallen.

Lees hier de volledige brief:

Reactie AW: Transformatie vanuit het perspectief van wijkteams

Associatie Wijkteams vraagt minister Weerwind en staatssecretaris Van Ooijen, in een reactie op de kamerbrieven aangaande de uitvoering van de motie Ceder en de Stand van zaken Jeugdzorg, om samen met de VNG en gemeenten door te zetten op de versterking en verbreding van actieve lokale teams in heel Nederland.

Lees hier de volledige reactie:

Reactie AW: Een inclusieve samenleving vraagt vasthoudend transformeren

In reactie op de door het Rijk aangekondigde hervormingen in de jeugdzorg schreef de Associatie een brief.

‘Wij pleiten voor vasthoudend en vastbesloten doorgaan met de transformatie. Dit betekent samen bezig blijven met het realiseren van een inclusieve samenleving, waar inwoners naar wens en vermogen kunnen deelnemen, waar hulp of ondersteuning zoveel mogelijk in en samen met het netwerk nabij en op maat wordt vormgegeven. En waar we samen de oorzaken van kansenongelijkheid weg nemen. Dat gebeurt primair door het vormen van een stevige ‘social holding’: het realiseren van een leefwereld waarin inwoners, gezinnen, jeugdigen en kinderen kunnen floreren. Volgens ons is dat de beste vorm van preventie van jeugdzorg die er is.’

Hier de gehele brief:

https://associatiewijkteams.nl/new/wp-content/uploads/2022/05/Een-inclusieve-samenleving-vraagt-vasthoudend-transformeren.pdf

Reactie AW op de hervormingsagenda

Negentien organisaties van jeugdhulpaanbieders, cliëntenorganisaties en jeugdprofessionals hebben een eigen hervormingsagenda jeugd opgesteld en op 11 april aan VWS en de VNG gestuurd. De Agenda nodigt uit tot actie, óók nu VWS en VNG onderling wat te verhapstukken hebben. De Associatie Wijkteams is (blij) verrast door dit initiatief dankt de opstellers daarvoor. We hopen dan ook dat VWS en de VNG dit niet als ‘passeren’ maar als ‘uitreiken’ willen opvatten. Juist als het ingewikkeld wordt, houden we de handen vast. We lezen veel wat ons bindt. Meer dan ooit is de transformatie van het jeugddomein een proces van samen op weg en dat is verheugend te noemen.  In bijgaand schrijven reflecteren wij op de inhoud van de ‘Agenda’, in de vorm van bemoediging, vragen en enige kritische observaties, met als bedoeling het debat een (flinke) stap voorwaarts te brengen.

De gehele reactie is te lezen via deze link.

Zie ook:
Jeugdzorg Nederland › Cliënten, professionals en aanbieders werken verder aan betere jeugdhulp