De rol van wijkteams bij huiselijk geweld en kindermishandeling

08-10-2020 15:30 Online

In het document Wijkgericht samenwerken bij huiselijk geweld en kindermishandeling verwoorden we hoe we rol van wijkteams en de samenwerking met anderen zien. Dat vormt de basis voor deze online sessie waarin:

  • twee wijkteams laten zien hoe zij invulling geven aan die rol en de samenwerking
  • we verkennen wat recente ontwikkelingen betekenen voor het vakmanschap van wijkteamprofessionals
  • we in gesprek gaan over de ontwikkelingen die we zien en hoe we daar als wijkteams en associatie op acteren

Deelnemers ontvangen enkele dagen tevoren de link voor deze online bijeenkomst

DEELNEMEN