Dialoogsessie adviesraad en leden Associatie Wijkteams

27-11-2019 15:00 Utrecht

Kom kennismaken met de leden van onze adviesraad: Monica van Berkum, Philippe Delespaul en Souhail Chaghouani. Samen met hen voeren we een dialoog over positionering, agendazetting en strategische keuzes van wijkteams en de associatie.

Directeuren en bestuurders

Woensdag 27 november
Van 15.00 tot 17.00 uur
Locatie: Social Impact Factory |Vredenburg 40 Utrecht (loopafstand station)

Meld je aan via info@associatiewijkteams.nl

Adviesraad

Met de adviesraad willen we een groep deskundigen aan ons verbinden. Mensen die met hun expertise van buitenaf kunnen zorgen voor nieuwe invalshoeken. En door hun onafhankelijkheid ons gevraagd en ongevraagd kunnen adviseren. We zij zeer verheugd dat Philippe Delespaul, Monica van Berkum en Souhail Chaghouani hebben toegezegd. Samen met hen, en jullie, zoeken we dit najaar nog een of twee leden om onze adviesraad compleet te maken.

Philippe Delespaul is hoogleraar Zorginnovaties in de GGZ aan de Universiteit Maastricht en programmaleider Integrale Zorg bij Mondriaan. Samen met o.a. psychiater prof. Jim van Os publiceerde hij begin 2016 het boek De Nieuwe GGZ dat een radicale verandering in de geestelijke gezondheidszorg voorstelt. Minder symptoombestrijding, geen aanbodgerichte maar mensgerichte zorg, met oog voor de netwerken waar mensen deel vanuit maken. En wat dat betekent voor vakmanschap en organisaties.

Monica van Berkum was tot vorige jaar directeur-bestuurder van Pharos, het landelijke expertisecentrum dat zich richt op het terugdringen van de grote gezondheidsverschillen. Verschillen die met name lager opgeleiden en vluchtelinge treffen. Inclusief de samenhang met zelfredzaamheid, eenzaamheid, stress door schulden en mogelijkheden tot participatie. Zij heeft daarnaast vele jaren ervaring in raden van toezicht in de zorgsector.

Souhail Chaghouani is business controller maatschappelijke ontwikkeling bij de gemeente Utrecht. Sinds 2018 is hij lid van VeRS, het talentennetwerk van de RVS en actief binnen de VNG. Control gaat wat hem betreft niet over prestatie indicatoren en het afvinken van behaalde resultaten, maar over gedeelde (publieke) waarden en sturing op het realiseren van opgaven binnen vastgestelde kaders. Dat vraagt iets anders van overheden en organisaties in het sociale domein.

DEELNEMEN

Deze bijeenkomst is voor de leden van de Associatie Wijkteams. Ben je nog niet lid en wil je er wel graag bij zijn? Neem dan contact met ons op.