In dialoog met onze adviesraad

10-11-2020 10:00 Online

Bestemd voor directeuren en bestuurders van de aangesloten wijkteams

10 november van 10.00 tot 12.00 uur

Aanmelden via: https://associatiewijkteams.1sociaaldomein.nl  Werkgroep Management & bestuur / video sessies

Thema-dialoog over de gevolgen van Covid-19 maatregelen voor inwoners, wijkteams en associatie

  • Welke sociale gevolgen zien we en hoe spelen we daarop in?
  • Wat is nodig om de kwaliteit van onze hulp en dienstverlening te behouden?
  • Hoe blijven we transformeren en het lange termijn perspectief voor ogen houden?
  • Waar kunnen we als gezamenlijke wijkteams krachten bundelen?

Adviesraad

Onze adviesraad bestaat uit deskundigen die met hun expertise van buitenaf meedenken en door hun onafhankelijkheid gevraagd en ongevraagd kunnen adviseren.

Philippe Delespaul is hoogleraar Zorginnovaties in de GGZ aan de Universiteit Maastricht en programmaleider Integrale Zorg bij Mondriaan. Samen met o.a. psychiater prof. Jim van Os publiceerde hij begin 2016 het boek De Nieuwe GGZ dat een radicale verandering in de geestelijke gezondheidszorg voorstelt. Minder symptoombestrijding, geen aanbodgerichte maar mensgerichte zorg, met oog voor de netwerken waar mensen deel vanuit maken. En wat dat betekent voor vakmanschap en organisaties.

Monica van Berkum was tot vorige jaar directeur-bestuurder van Pharos, het landelijke expertisecentrum dat zich richt op het terugdringen van de grote gezondheidsverschillen. Verschillen die met name lager opgeleiden en vluchtelinge treffen. Inclusief de samenhang met zelfredzaamheid, eenzaamheid, stress door schulden en mogelijkheden tot participatie. Zij heeft daarnaast vele jaren ervaring in raden van toezicht in de zorgsector.

Souhail Chaghouani is business controller maatschappelijke ontwikkeling bij de gemeente Utrecht. Sinds 2018 is hij lid van VeRS, het talentennetwerk van de RVS en actief binnen de VNG. Control gaat wat hem betreft niet over prestatie indicatoren en het afvinken van behaalde resultaten, maar over gedeelde (publieke) waarden en sturing op het realiseren van opgaven binnen vastgestelde kaders. Dat vraagt iets anders van overheden en organisaties in het sociale domein.

DEELNEMEN