In dialoog met onze adviesraad

11-05-2020 15:00

Vervolg en verdieping op de dialoog die we eind november met elkaar gestart zijn over positionering, agendazetting en strategische keuzes van wijkteams en de associatie.

Adviesraad

Met de adviesraad willen we een groep deskundigen aan ons verbinden. Mensen die met hun expertise van buitenaf kunnen zorgen voor nieuwe invalshoeken. En door hun onafhankelijkheid ons gevraagd en ongevraagd kunnen adviseren. De huidige leden van onze adviesraad zijn:

Philippe Delespaul, hoogleraar Zorginnovaties in de GGZ aan de Universiteit Maastricht en programmaleider Integrale Zorg bij Mondriaan. Samen met o.a. psychiater prof. Jim van Os publiceerde hij begin 2016 het boek De Nieuwe GGZ dat een radicale verandering in de geestelijke gezondheidszorg voorstelt. Minder symptoombestrijding, geen aanbodgerichte maar mensgerichte zorg, met oog voor de netwerken waar mensen deel vanuit maken. En wat dat betekent voor vakmanschap en organisaties.

Monica van Berkum, tot vorige jaar directeur-bestuurder van Pharos, het landelijke expertisecentrum dat zich richt op het terugdringen van de grote gezondheidsverschillen. Verschillen die met name lager opgeleiden en vluchtelinge treffen. Inclusief de samenhang met zelfredzaamheid, eenzaamheid, stress door schulden en mogelijkheden tot participatie. Zij heeft daarnaast vele jaren ervaring in raden van toezicht in de zorgsector.

Souhail Chaghouani, business controller maatschappelijke ontwikkeling bij de gemeente Utrecht. Sinds 2018 is hij lid van VeRS, het talentennetwerk van de RVS en actief binnen de VNG. Control gaat wat hem betreft niet over prestatie indicatoren en het afvinken van behaalde resultaten, maar over gedeelde (publieke) waarden en sturing op het realiseren van opgaven binnen vastgestelde kaders. Dat vraagt iets anders van overheden en organisaties in het sociale domein.

DEELNEMEN