Omgaan met structurele financiële tekorten

04-09-2020 10:00 Online

Veel wijkteams kampen met structurele financiële tekorten en/of verwachten dat die zich de komende jaren zullen aandienen.

Hoe ga je daarmee om? Wat kunnen we daarin van elkaar leren?

Op 4 september van 10.00 tot 11.30 organiseren we een online sessie over dit thema.

We presenteren de bevindingen uit de inventarisatie die we onder wijkteams hebben uitgezet.

En gaan daarover met elkaar in gesprek.

Deelnemers ontvangen enkele dagen tevoren de link voor deze online bijeenkomst

DEELNEMEN