Onderzoek: drie jaar Teamwerk in de Wijk

19-11-2019 09:30 Rotterdam

Bestuurders, managers, staf, beleidsmedewerkers gemeenten

Het onderzoek “Teamwerk in de Wijk”, uitgevoerd door de Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft als doelstelling in kaart te brengen hoe sociale wijkteams zich in Nederlandse gemeenten ontwikkelen, en welke factoren bijdragen aan hun functioneren. Vanaf 2016 hebben jaarlijks ongeveer 1000 professionals en 70 leidinggevenden uit verschillende gemeenten aan dit vragenlijst onderzoek meegedaan.  Om aan de ontwikkeling van het leren in de wijkteams bij te dragen, ontvingen de deelnemende wijkteams jaarlijks een aantrekkelijke teamrapportage waarin hun team werd vergeleken met de andere wijkteams in de gemeente.

In een recente vergelijkende rapportage worden de hoofdbevindingen van het onderzoek uiteengezet. Deze rapportage gaat in op verschillen tussen wijkteams binnen gemeenten, tussen gemeenten, en over de drie jaren waarin in het onderzoek heeft plaatsgevonden. Onderwerpen die in deze vergelijkende rapportage aan bod komen zijn onder andere leiderschap, samenwerking, leren en innoveren.

Het onderzoeksteam legt deze bevindingen op 19 november graag aan u voor. Er zal tijdens deze bijeenkomst ruimte zijn om met elkaar te reflecteren op de verschillen tussen gemeenten en veranderingen door de tijd heen, zodat u met elkaar betekenis kunt geven aan de rapportage.

Het is de ambitie van de onderzoekers om nog drie jaar door te gaan met het onderzoek. Ook gemeenten die niet eerder meededen aan het onderzoek zijn van harte uitgenodigd om vanaf het voorjaar van 2020 deel te nemen aan het vervolg van het onderzoek “Teamwerk in de Wijk”. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Joris van der Voet:  j.van.der.voet@fgga.leidenuniv.nl

Indien u zich aanmeldt voor de bijeenkomst in Utrecht ontvangt u ter voorbereiding de vergelijkende rapportage.

Vriendelijke groet van het onderzoeksteam,

Prof. dr. Bram Steijn, dr. Joris van der Voet, Bernard Bernards MSc, Alissa van Zijl MSc

Informatie locatie volgt in september (nabij Utrecht CS)

DEELNEMEN

Deze bijeenkomst is voor de leden van de Associatie Wijkteams. Ben je nog niet lid en wil je er wel graag bij zijn? Neem dan contact met ons op.