Samenwerken en leren in netwerken

04-10-2021 15:00 online

Wijkteams vormen de spil in de wijk en maken daar deel uit van veel verschillende netwerken.
Wat kunnen we daarin van elkaar en als Associatie Wijkteams leren?

De Associatie Wijkteams is een netwerkorganisatie: de leden vormen de drijvende kracht en worden daarbij gefaciliteerd door twee deeltijd programmamanagers. De afgelopen 3 jaar zijn we als Associatie gegroeid van 17 leden bij de start in 2018 naar nu 40 in 2021. Ook onze ambities groeien: we gaan een kwaliteitsstatuut voor wijkteams ontwikkelen, er zijn plannen voor een leer- en ontwikkellijn sociale basis en ook een rondom veiligheid; samen bouwen we aan onze lobby voor transformatie en krijgen we aan de diverse landelijke tafels een steeds steviger positie.
Wat betekent deze groei voor de associatie als netwerk organisatie? Hoe versterken we de gezamenlijke basis? Hoe realiseren we al deze ambities als netwerk? Hoe blijven we flexibel, van en voor de leden; voorkomen we dat we een eigenstandig instituut bouwen? Kunnen we hierin leren van geslaagde netwerksamenwerking in de wijk?

DEELNEMEN