Toekomst Jeugdbescherming en de rol van Wijkteams (directeuren/bestuurders)

13-04-2021 10:00 online

Voor bestuurders en directeuren van wijkteams
Eind maart wordt het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming naar de Tweede Kamer verzonden en vindt een bredere consultatie plaats. Het toekomstscenario vraagt om een stevig fundament bij wijkteams op het gebied van veiligheid, de inzet van intensieve ambulante hulp en langdurige begeleiding van gezinnen.

Online sessie met informatie en uitwisseling over:

  • Het toekomstscenario kind en gezinsbescherming (Willemijn Helmich, kwartiermaker in opdracht van J&V, VWS en VNG)
  • Wat vraagt dit scenario van wijkteams? (Jeanny van den Berg, adviseur en trainer Civil Care)
  • Wat kan de Associatie hierin betekenen?

DEELNEMEN