Welke feiten over suïcide zijn belangrijk voor sociaal werkers? En welke fabels over zelfmoord moeten voor professionals worden opgehelderd? Derek de Beurs van het Trimbos-Instituut schreef het boek Mythen over zelfmoord, waarin hij een groot aantal onderzoeken naar suïcide bespreekt.