Mantelzorgers herkennen en erkennen, samen een visie op samenwerken vormen: lees hier meer tips op het gebied van integraal samenwerken in de wijk.