20% tot 35% van de gedetineerden heeft een licht verstandelijke beperking. Recidive voorkomen vereist stabiliteit en lange adem.