Uit de groep 67-plussers met betaald werk moet de toekomstige bijdrage aan informele zorg komen. Dat kan heel goed, zegt Nidi-onderzoeker Olga Grünwald.