In het sociaal domein zijn veel in het oog springende functies te vinden. In deze serie zetten we die in de spotlight. Dit keer: de juridisch jongeren coach.