Het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming biedt veel inspiratie voor een herijking van de jeugdbescherming. Maar voor zaken als de menselijke maat, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid is nog onvoldoende aandacht, vindt de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Wat betekent het advies voor het werk van de jeugdbeschermers?