Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak te maken met discriminatie, vooroordelen, stereotypering en stigmatisering. Hiervoor geldt de verzamelterm validisme