Het nieuwe Zorg+Welzijn Dossier Wet zorg en dwang helpt sociaal werkers en andere hulpverleners in de wijk de Wet zorg en dwang toe te passen.