Professionals moeten aankloppen bij ouders om de dubbele seksuele moraal in de opvoeding van jongens en meisjes met een islamitische achtergrond te bespreken.