Wat is de meerwaarde van een ervaringsdeskundige? En wat is zijn positie?