Ex-gedetineerden hebben vaak financiële problemen. Tegelijkertijd zijn schulden een voorspeller voor toekomstig crimineel gedrag.