Gemeenten, welzijnsorganisaties en zorginstellingen zoeken manieren om bewoners meer te betrekken en te zorgen voor meer verbinding in de wijk. ‘Dit vraagt wel een omslag voor de sociale professional.’