Veel gemeenten overwegen te bezuinigen op sociaal werk. Sociaal Werk Nederland vraagt het Rijk om een miljard voor het gemeentefonds.