Het kabinet gaat de gesloten jeugdzorg voor diverse groepen jongeren afbouwen. Gaan jongerenwerkers in de wijk daar iets van merken?