Van alle jongeren met jeugdzorg met verblijf heeft een kwart fysiek geweld zelf meegemaakt en bijna de helft verbaal geweld, schreef staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooijen vorige week aan de Kamer. Ook hebben veel jongeren fysiek en verbaal geweld om zich heen gezien. Hoe kunnen sociaal professionals werken aan veiligheid voor deze jongeren?