1 gezin, 1 team, 1 plan. Dat is de gedachte achter Switch, de integrale aanpak voor hulp aan gezinnen waar sprake is van structurele onveiligheid. Daarmee wordt de spiraal van intergenerationeel geweld doorbroken, is de conclusie van het Verwey-Jonker Instituut.