Gormah Dade sprak geen Nederlands, waardoor haar man haar met een grote schuld kon opzadelen. Ze zet zich in voor de aanpak van laaggeletterdheid.