Online werken: sinds de eerste lockdown heeft bijna iedere sociaal werker er mee te maken gehad. Zo ook jongerenwerkers. Maar wat komt daar eigenlijk bij kijken? Wat doe je wel en niet online? En welke risico’s zitten daar aan vast?