De eerste 1000 dagen van een kind bepalen voor een groot deel zijn fysieke en mentale gezondheid op latere leeftijd. Hoe kansrijker de start, hoe meer problemen op de langere termijn voorkomen kunnen worden. Om ook kinderen van kwetsbare ouders een kansrijke start te bieden, is er 435 miljoen euro vrijgemaakt.