In Nederland zijn nauwelijks plekken waar dak- en thuisloze mensen rustig kunnen sterven. In Rotterdam is een unieke opvanglocatie waar die zorg aan het levenseinde wél wordt verleend – en meer dan dat. ‘Hier is niet alleen oog voor de medische kant, maar voor de hele mens.’