De sociaal werker kan de eenzaamheid van zijn cliënt niet wegnemen door contacten te organiseren. Dat moet de oudere zelf doen, de professional begeleidt.