Interventies om eenzaamheid aan te pakken bereiken de professionals in de praktijk vaak niet. Daarom is de handreiking “Aan de slag met eenzaamheidsinterventies” ontwikkeld.