Hoogleraar Actief Burgerschap Monique Kremer schreef een column waarin ze de sociaal werker wakker wil schudden. ‘Ze moeten weten dat de mensen aan wie zij hulp moeten bieden soms hun intenties wantrouwen.’