Onderzoek naar hoe cliënt en huishoudelijke hulp gezamenlijk communiceren en werken. Schoonmaken en hand- en spandiensten aan de cliënt gaan vaak samen.