‘We gaan niet uit van de zorg die het kind nodig heeft.’ Dat constateert Janny Idsardi, rechter familiezaken, na het rapport over jeugdbeschermingsmaatregelen.