Het hulpaanbod voor plegers van huiselijk geweld faalt. Het aanbod is te beperkt, moeilijk vindbaar en kwalitatief vaak niet goed genoeg.