Om de gaten in de zorgverlening op te vangen worden vaak stagiaires ingezet. Zij worden geacht als volwaardige krachten mee te draaien in de zorg.