De Nederlandse ggz wil samen met wijkteams, huisartsen, scholen en andere maatschappelijke partners de psychische druk opvangen die de tweede coronagolf meebrengt.