Ervaringsdeskundigen hebben een unieke kwaliteit, betoogt hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen Jan Bransen: een uitstekend oog voor wat ‘vreemd’ is. ‘Ervaringsdeskundigheid moeten we daarom niet in de cockpit willen hebben, anders beroven we de praktijk van specifieke kennis.’