Naar schatting 1,1 miljoen Nederlanders heeft een verstandelijke of licht verstandelijke beperking, die vaak niet bekend is. De kinderen van ouders met een (licht) verstandelijke beperking worden veelal niet gezien, laat staan dat ze ondersteuning krijgen.