Laaggeletterdheid is bij sociaal werkers vaak nog een blinde vlek, zegt Krista van Mourik, coördinator van het Expertisepunt basisvaardigheden vanuit Movisie. En dat is zonde, want zij kunnen juist een belangrijke rol hebben bij het signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen naar de juiste hulp.