Veel mantelzorgers kunnen de intensievere zorg in deze coronatijd niet meer aan. Bijna de helft van hen dreigt onder de druk om te vallen.