Participatie en medezeggenschap zijn belangrijk in een samenleving. Het zorgt er namelijk voor dat inwoners zich mede-eigenaar voelen van die samenleving en dat beleid beter aansluit bij hun behoeften. Helaas blijven sommige groepen nog ver achter op dit gebied, zoals mensen met een lvb. Wat moet er gebeuren om hen beter te betrekken bij beleidsvorming? En welke rol hebben sociaal professionals in dat verhaal? Movisie en Zorgbelang Inclusief zetten een leernetwerk op om daar onderzoek naar te doen.