Het beroepsgeheim stelt sociaal werkers en andere hulpverleners nogal eens voor lastige afwegingen. Wat mag je nu wel en wat mag je niet? Jurist Mirthe Maessen geeft adviezen aan de hand van een herkenbare casus.