Welke ontwikkelpunten voor sociale wijkteams spelen er in praktijk en beleid en in welke richting zoeken gemeenten oplossingen of verbeteringen? Aan de hand van evaluatierapporten zijn onderzoekers van het programma Integraal Werken in de Wijk op zoek gegaan naar antwoorden op deze vraag. De publicatie ‘Tien aandachtsgebieden voor functioneren sociale wijkteams’ beschrijft ervaringen van en lessen en verbetermogelijkheden voor sociale wijkteams.