De nieuwe beroepscode voor de sociaal werker wordt per 1 januari 2022 van kracht. Professionals in het sociaal werk krijgen één gezamenlijke ethische basis.