Een nieuwe toolkit helpt sociaal werkers en andere professionals jongeren met een lvb beter te ondersteunen.