Hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen met complexe problemen kan het beste thuis of zo dicht mogelijk bij huis plaatsvinden. Dat zijn veel professionals in het sociaal domein met elkaar eens. Maar hoe is dat te realiseren?