Bij ontspoorde mantelzorg, een vorm van ouderenmishandeling, spelen sociaal werkers een belangrijke rol bij de signalering en de aanpak.