Naar schatting één op de twintig ouderen wordt herhaaldelijk mishandeld. Wat is de rol van sociaal werkers bij huiselijk geweld?